Giới thiệu


Nước đưa vào sản xuất là Nước máy thành phố, nguồn nước ngầm tự nhiên được xử lý đạt QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống. Nước được bơm dẫn vào hệ thống tự động qua các khâu lọc thô, sau đó đến các bộ lọc than hoạt tính, bộ lọc anion, bộ lọc cation, sau đó nước sau khi lọc được dẫn vào bồn chứa. Sau đó nước được dẫn và bộ lọc tinh 5 micron, rồi tiếp tục sang lọc ở bộ lọc 1 micron. Nước sau khi lọc được dẫn sang bộ xử lý thẩm thấu ngược RO, rồi tiếp tục lọc lần cuối cùng ở bộ lọc 0.2 micron. Trước khi chiết chai, nước được xử lý một lần nữa bằng tia cực tím: Chai và bình đựng nước được làm sạch theo quy định trước khi đưa vào khâu chiết. Thành phẩm được đưa đi bảo quản sau khi được dán nhãn ghi đầy đủ các thông tin theo quy định.

NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT

Liên Hệ

Họ tên

Email của bạn

Tin nhắn

Hình ảnh hoạt động công ty

Tập thể công ty chụp ảnh lưu niệm

Quy trình sản xuất

Đá ong lọc nước cao cấp

Hệ thống đóng chai tiêu chuẩn quốc tế

Đối Tác Chính